Pengarah MSWP

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Selamat datang diucapkan kepada para pengunjung ke laman web rasmi Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP) atau juga dikenali dengan panggilan WiPers.  Laman web ini disediakan bagi menjadi medium penting penyebaran maklumat dan komunikasi sekali gus memperkenalkan WiPers kepada orang awam.

Melalui portal ini, fungsi jabatan ini boleh diperkenalkan kepada semua lapisan masyarakat pada era teknologi maklumat dan segala maklumat penting boleh dicapai dengan tepat dan cepat. Insya-Allah dengan kerjasama semua pihak, portal ini akan dikemaskini secara berterusan dan diharap dapat berfungsi sebagai laman rujukan kepada badan sukan dan juga sebagai rujukan orang awam.

Untuk makluman semua, MSWP ini adalah Majlis Sukan Negeri yang cukup istimewa kerana kewujudannya sebagai badan berkanun yang diletakkan di peringkat persekutuan. Berbeza dengan Majlis Sukan Negeri yang lain, MSWP diperkuatkan dengan tiga Majlis Sukan Kawasan Pentadbiran (MSKP) yakni Majlis Sukan Kuala Lumpur, Majlis Sukan Putrajaya dan juga Majlis Sukan Labuan yang mana ketiga-tiga MSKP ini mempunyai badan sukan masing-masing.

Untuk itu, penghasilan portal yang menarik dan dikemaskini secara berterusan, pastinya akan dapat memupuk kefahaman, keyakinan, kebolehpercayaan pelanggan terutama sekali badan sukan di ketiga-tiga Wilayah Persekutuan terhadap perkembangan semasa di MSWP.

Pihak pengurusan laman web WiPers juga sentiasa terbuka menerima sebarang pandangan, syor serta komen yang membina daripada semua pihak ke arah penambahbaikan laman web ini untuk faedah semua.

Terima kasih kerana sudi mengunjungi laman web kami.

 

PENGARAH
MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN