• Sponsorship
  • Rakan Strategik

Sukacita MSWP ingin mempelawa mana-mana pihak yang ingin menyalurkan sumbangan ke Tabung Amanah Pembangunan Sukan Wilayah Persekutuan bagi tujuan pembangunan sukan di Wilayah Persekutuan. 

Universiti Teknologi Mara

Universiti Malaya

Yayasan Wilayah Persekutuan

MAHSA University

International Islamic University Malaysia

Persatuan Judo Malaysia

KPNP

Paragon Vest

Kolej Universiti Antarabangsa MAIWP (UCMI)

Universiti Kebangsaan Malaysia