DR. HASNUL FAIZAL BIN HUSHIN AMRI

PENGARAH
MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Selamat datang ke laman web rasmi Majlis Sukan Wilayah Persekutuan.Dengan terbinanya laman web ini, diharapkan ianya dapat memberi satu lagi medium komunikasi antara MSWP dengan pelanggan internet terutama persatuan-persatuan sukan yang melibatkan ketiga-tiga majlis sukan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan dalam memberikan perkhidmatan ICT yang berterusan selaras dengan visi dan misi MSWP.

 

DR. HASNUL FAIZAL BIN HUSHIN AMRI

PENGARAH
MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN