1. Meningkatkan prestasi atlet ke tahap cemerlang
 2.  Memperkasakan kemahiran dan potensi dan kepegawaian untuk kecemerlangan sukan
 3.  Memperkukuhkan Jalinan Kerjasama Strategik dan Korporat ke arah Kecemerlangan Sukan
 4.  Membangunkan dan menyediakan fasiliti latihan untuk Pembangunan Sukan
 5.  Memantapkan Tadbir Urus Organisasi untuk Perkhidmatan yang efisien

Memastikan Atlet-atlet menyertai Pertandingan dan Kejohanan yang  berkualiti  bagi  meningkatkan Prestasi  Atlet  ke  Tahap Cemerlang

 1. Program GSC
 2. Penyertaan Kejohanan dalam Negara
 3. Penyertaan  ke Liga Kebangsaan
 4. Pencapaian SUKMA

Memastikan Atlet-atlet menyertai Pertandingan dan Kejohanan yang  berkualiti  bagi  meningkatkan Prestasi  Atlet  ke  Tahap Cemerlang

 1. Penyertaan Kejohanan Dalam Negara
 2. Penganjuran Karnival Bakat Sukan WP (BSW- Talent Scouting)
 3. Atlet Program BSW

Memantapkan   program  latihan  Prestasi Tinggi  secara  menyeluruh bagi melahirkan atlet bertaraf Nasional dan Antarabangsa Berteraskan Sains Sukan

 1. Ujian Kecergasan
 2. Program Latihan
 3. Sokongan Sains Sukan

Memperkasakan Pengurusan Persatuan Sukan Negeri

 1. Kursus Pengurusan Sukan

Program Pengiktirafan

 1. Program Kemahiran Spesifik
 2. Majlis Anugerah Sukan Wilayah Persekutuan

Meningkatkan jalinan kerj sama dengan agensi kerajaan dan swasta yang komprehensif

 1. Kajian bersama Institut Pengajian Tinggi (IPT)
 2. Hari Terbuka Majlis Sukan Wilayah Persekutuan
 3. Memeterai MoU bersama Agensi Kerajaan dan Swasta

Meningkatkan Pelan Penajaan dan Rakan Strategik Sukan

 1. 5 Penajaan

Meningkatkan Imej Korporat MSWP

 1. Program bersama Media
 2. Promosi dan Publisiti

Menyediakan Pelan Pembangunan Fasiliti Latihan

 1. Pasukan Task  Force
 2. Mengenalpasti Keperluan Pelan Pembangunan
 3. Hasil Kajian

Mewujudkan Fasiliti Latihan bagi Pembangunan Sukan

 1. Program Penyewaan Fasiliti
 2. Program Jalinan Kerjasama

Pengukuhan kompetensi kakitangan bagi meningka kan kualiti perkhidmatan dan pentadbiran yang efektif

 1. Mengadakan kursus/latihan
 2. Menghantar pegawai dan kakitangan menghadiri kursus/latihan
 3. Melaksanakan Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 4. Melancarkan Polisi Kesihatan dan Keselamatan MSWP

Pengukuhan pengurusan kewangan dengan lebih sistematik dan berkesan

 1. Menaiktaraf sistem perakaunan sedia ada

Pemerkasaan Polisi dan Dasar melalui Penyediaan Prosedur dan Garis Panduan yang Efisien

 1. Menyediakan kertas pengukuhan perjawatan
 2. Menyediakan SOP Pengurusan Bantuan Pembangunan Sukan
 3. Menyediakan SOP  bagi Pengurusan Sistem Kejurulatihan
 4. Mendapatkan kelulusan berkaitan Pengecualian cukai dan penajaan
 5. Menyediakan SOP Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 6. Menyediakan SOP bagi pelaksanaan kemudahan perubatan IJN
 7. Blueprint Pembangunan Sukan WP
 8. Menyediakan SOP Pengurusan Kewangan
 9. Mewujudkan dasar kategori sukan yang menyertai SUKMA

Memperkukuhkan Pengurusan dan Sistem Teknologi Maklumat

 1. Mewujudkan dasar Penggunaan Dan Keselamatan ICT