• Penajaan
  • Rakan Strategik

Sukacita MSWP ingin mempelawa mana-mana pihak yang ingin menyalurkan sumbangan ke Tabung Amanah Pembangunan Sukan Wilayah Persekutuan bagi tujuan pembangunan sukan di Wilayah Persekutuan. 

UTM

Universiti Teknologi Mara

UM

Universiti Malaya

YWP

Yayasan Wilayah Persekutuan

MAHSA University

MAHSA University

uia

International Islamic University Malaysia

judo

Persatuan Judo Malaysia

kpnp

KPNP

paragon

Paragon Vest

maiwp

Kolej Universiti Antarabangsa MAIWP (UCMI)

UKM 1

Universiti Kebangsaan Malaysia