Kebajikan Jurulatih

Majlis Sukan Wilayah Persekutuan menitik beratkan kebajikan jurulatih SUKMA Wilayah Persekutuan. Sehubungan itu, MSWP telah menyediakan insurans perlindungan kepada jurulatih SUKMA Wilayah Persekutuan. Insurans perlindungan ini adalah dari segi perubatan kepada jurulatih SUKMA Wilayah Persekutuan sekiranya terlibat di dalam kecederaan atau kemalangan semasa menjalani latihan atau pun kejohanan.