1. TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
 2. ARAHAN KEWANGAN PENGARAH BILANGAN 1 TAHUN 2023 TUNTUTAN PERJALANAN DALAM DAN LUAR NEGERI
 3. ARAHAN KEWANGAN PENGARAH BILANGAN 1 TAHUN 2023 ELAUN LEBIH MASA
 4. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2017 (KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 150 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN)
 5. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2017 (PENAMBAHBAIKAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB) DI AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN)
 6. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2017 (PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG)
 7. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2016 (BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2016)
 8. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 (DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGARA)
 9. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 (PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN)
 10. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2016 (KEMAJUAN KERJAYA LALUAN SECARA PANTAS (FAST TRACK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN)
 11. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2016 (BAYARAN KHAS TAHUN 2016)
 12. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2016 (KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN)