Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  • Mengeluarkan bantuan kewangan yang diluluskan kepada Persatuan Sukan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang permohonan (lengkap).
  • Membuat bayaran kepada pembekal barangan/perkhidmatan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan bil.
  • Menyediakan dan mengedarkan maklumbalas keputusan mesyuarat/perbincangan dalam tempoh (7) hari bekerja selepas mesyuarat/perbincangan diadakan.
  • Mengambil tindakan ke atas aduan daripada persatuan-persatuan sukan/orang perseorangan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima.
  • Menyediakan laporan-laporan pertandingan atau program/aktiviti sukan dalam tempoh Empat Belas (14) hari bekerja selepas pertandingan atau program/aktiviti sukan dijalankan.
  • Memastikan Ketersediaan capaian Laman Web Wipers pada tahap sekurang-kurangnya 99.5%.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

|Januari 2020|   |Februari 2020|   |Mac 2020|   |April 2020|   |Mei 2020|  |Jun 2020|   |Julai 2020|   |Ogos 2020|   |September 2020|   |Oktober 2020|   |November 2020|   |Disember 2020|

 

ARKIB PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Tahun 2019
Tahun 2018