Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan pembayaran bantuan pembangunan sukan telah diluluskan dan dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh mesyuarat;
  • Memastikan pembayaran elaun atlet dan jurulatih dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripda tarikh perakuan lengkap diterima;
  • Memberikan maklum balas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh penerimaan laporan pertandingan atau program/aktiviti sukan;
  • Memastikan permohonan perkhidmatan sokongan sains sukan dan perubatan diberikan maklum balas dan diproses dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima;
  • Memastikan bayaran kepada pembekal barangan/perkhidmatan dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan bil/invois lengkap; dan
  • Menyediakan dan mengedarkan maklum balas keputusan mesyuarat/perbincangan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas mesyuarat/perbincangan diadakan.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

|Januari 2020|   |Februari 2020|   |Mac 2020|   |April 2020|   |Mei 2020|  |Jun 2020|   |Julai 2020|   |Ogos 2020|   |September 2020|   |Oktober 2020|   |November 2020|   |Disember 2020|

 

ARKIB PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Tahun 2019
Tahun 2018