Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  • Mengeluarkan bantuan kewangan yang diluluskan kepada Persatuan Sukan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang permohonan (lengkap).
  • Membuat bayaran kepada pembekal barangan/perkhidmatan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan bil.
  • Menyediakan dan mengedarkan maklumbalas keputusan mesyuarat/perbincangan dalam tempoh (7) hari bekerja selepas mesyuarat/perbincangan diadakan.
  • Mengambil tindakan ke atas aduan daripada persatuan-persatuan sukan/orang perseorangan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima.
  • Menyediakan laporan-laporan pertandingan atau program/aktiviti sukan dalam tempoh Empat Belas (14) hari bekerja selepas pertandingan atau program/aktiviti sukan dijalankan.
  • Memastikan Ketersediaan capaian Laman Web Wipers pada tahap sekurang-kurangnya 99.5%.
 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 >> Januari 2018               >> Februari 2018               >> Mac 2018               >> April 2018                      >> Mei 2018
 >> Jun 2018                      >> Julai 2018                      >> Ogos 2018               >> September 2018          >> Oktober 2018
 >> November 2018        >> Disember 2018