Elaun Atlet

ELAUN

ELAUN ATLET

  • EElaun Atlet adalah sumbangan yang diberikan secara bulanan mengikut kadar dan bilangan hari Atlet berlatih. Elaun ini adalah bagi menampung keperluan Atlet yang menjalankan latihan harian dalam program latihan yang ditetapkan. Bayaran Elaun ini dibuat sama ada terus kepada atlet atau melalui Persatuan Sukan mengikut kadar yang ditetapkan berpandukan pencapaian Atlet tersebut.