Elaun Atlet

ELAUN

ELAUN ATLET

  • EElaun Atlet adalah sumbangan yang diberikan secara bulanan mengikut kadar dan bilangan hari Atlet berlatih. Elaun ini adalah bagi menampung keperluan Atlet yang menjalankan latihan harian dalam program latihan yang ditetapkan. Bayaran Elaun ini dibuat sama da terus kepada atlet atau melalui Persatuan Sukan mengikut kadar yang ditetapkan berpandukan pencapaian Atlet tersebut. Panduan bagi kadar Elaun Atlet adalah seperti berikut:
Kategori Kadar Elaun Jumlah Had Kelayakan
K1 RM40.00 RM640.00 maksimum 16 hari berlatih. Mencapai pingat Emas SUKMA
K2 RM30.00 RM480.00 maksimum 16 hari berlatih. Mencapai pingat Perak SUKMA
K3 RM20.00 RM320.00 maksimum 16 hari berlatih. Mencapai pingat Gangsa SUKMA
K4 RM15.00 RM240.00 maksimum 16 hari berlatih.
  1. Mencapai Pingat Perak dan Gangsa SUKMA bagi acara Berpasukan
  2. terpilih dalam Program SUKMA