Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  • Mengeluarkan bantuan kewangan yang diluluskan kepada Persatuan Sukan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang permohonan (lengkap).
  • Membuat bayaran kepada pembekal barangan/perkhidmatan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan bil.
  • Menyediakan dan mengedarkan maklumbalas keputusan mesyuarat/perbincangan dalam tempoh (7) hari bekerja selepas mesyuarat/perbincangan diadakan.
  • Mengambil tindakan ke atas aduan daripada persatuan-persatuan sukan/orang perseorangan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima.
  • Menyediakan laporan-laporan pertandingan atau program/aktiviti sukan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas pertandingan atau program/aktiviti sukan dijalankan.
 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 >> Januari 2017               >> Februari 2017               >> Mac 2017               >> April 2017                      >> Mei 2017
 >> Jun 2017                       >> Julai 2017                       >> Ogos 2017             >> September 2017          >> Oktober 2017
 >> November 2017         >> Disember 2017