Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  • Mengeluarkan bantuan kewangan yang diluluskan kepada Persatuan Sukan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang permohonan (lengkap).
  • Membuat bayaran kepada pembekal barangan/perkhidmatan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan bil.
  • Menyediakan dan mengedarkan maklumbalas keputusan mesyuarat/perbincangan dalam tempoh (7) hari bekerja selepas mesyuarat/perbincangan diadakan.
  • Mengambil tindakan ke atas aduan daripada persatuan-persatuan sukan/orang perseorangan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima.
  • Menyediakan laporan-laporan pertandingan atau program/aktiviti sukan dalam tempoh Empat Belas (14) hari bekerja selepas pertandingan atau program/aktiviti sukan dijalankan.
  • Memastikan Ketersediaan capaian Laman Web Wipers pada tahap sekurang-kurangnya 99.5%.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 >> Januari 2019               >> Februari 2019               >> Mac 2019               >> April 2019                      >> Mei 2019
 >> Jun 2019                      >> Julai 2019                      >> Ogos 2019               >> September 2019          >> Oktober 2019
 >> November 2019        >> Disember 2019

ARKIB PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN