Insentif Atlet

INSENTIF ATLET

Insentif Kemenangan Sukan Malaysia (SUKMA) bagi Jurulatih dan Atlet telah diwujudkan bagi memberi dorongan kepada para jurulatih dan atlet untuk meningkatkan pencapaian dan prestasi masing-masing di peringkat kebangsaan, khususnya di temasya SUKMA.


INSENTIF ATLET
Objektif insentif atlet adalah seperti berikut:

  • Penghargaan kepada Atlet yang mencapai sasaran (KPI) di SUKMA;
  • Meningkatkan motivasi Atlet supaya berusaha dan berlatih dengan bersungguh-sungguh.
  • Galakkan kepada Atlet untuk terus mewakili Wilayah Persekutuan.Bantuan untuk menampung keperluan selain daripada elaun yang diterima.


PANDUAN PEMBERIAN INSENTIF ATLET
Pemberian Insentif Atlet adalah berpandukan Kertas Dasar yang diluluskan oleh Ahli Lembaga/Majlis MSWP. Ketetapan pemberian Insentif Atlet adalah mengikut keperluan semasa. Panduan terkini pemberian Insentif atlet adalah seperti berikut:

Pingat Kategori Atlet
Atlet Individu Atlet Berpasukan
Emas RM5,000.00 RM4,000.00
Perak RM1,500.00 RM1,000.00
Gangsa RM1,000.00 RM800.00

**Kadar insentif adalah berubah mengikut ketetapan dari semasa ke semas

INSENTIF PELAJARAN

Insentif Pelajaran merupakan satu skim pemberian kepada Atlet yang masih dalam masih dalam pengajian sama ada di peringkat Sekolah atau Institusi Penganjian Tinggi. Objektif Insentif Pelajaran adalah seperti berikut:

  • Bantuan untuk menampung keperluan pembelajaran bagi Atlet Sekolah atau Institusi Penganjian Tinggi.
  • Galakkan dan motivasi kepada Atlet untuk berusaha dan fokus dalam bidang akademik.