Elaun Atlet

ELAUN

ELAUN ATLET

  • Elaun Atlet adalah sumbangan yang diberikan secara bulanan mengikut kadar dan bilangan hari Atlet berlatih. Elaun ini adalah bagi menampung keperluan Atlet yang menjalankan latihan harian dalam program latihan yang ditetapkan. Bayaran Elaun ini dibuat sama da terus kepada atlet atau melalui Persatuan Sukan mengikut kadar yang ditetapkan berpandukan pencapaian Atlet tersebut. Panduan bagi kadar Elaun Atlet adalah seperti berikut:
Kategori Kadar Elaun Jumlah Had Kelayakan
K1 RM40.00 RM640.00 maksimum 16 hari berlatih. Mencapai pingat Emas SUKMA individu
K2 RM30.00 RM480.00 maksimum 16 hari berlatih. Mencapai pingat Perak SUKMA individu
K3 RM20.00 RM320.00 maksimum 16 hari berlatih. Mencapai pingat Gangsa SUKMA individu
K4 RM15.00 RM240.00 maksimum 16 hari berlatih. Terpilih dalam Program SUKMA individu
K5 RM30.00 RM480.00 maksimum 16 hari berlatih. Mencapai pingat Emas dalam acara berpasukan