Visi, Misi, Objektif, Fungsi MSWP

VISI, MISI, OBJEKTIF, FUNGSI MSWP

PENERAJU SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN TERUNGGUL DALAM MELAHIRKAN ATLET WILAYAH PERSEKUTUAN BERTARAF NASIONAL DAN ANTARABANGSA.

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN BERPRESTASI TINGGI DILAKSANAKAN SECARA MENYELURUH, SISTEMATIK, DAN BERKESAN DI SEMUA PERINGKAT

Objektif Penubuhan MSWP

  1. Melahirkan personaliti sukan diperingkat Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa;
  2. Memastikan pelaksanaan program pembangunan sukan berteraskan Sains Sukan;
  3. Memastikan agensi pelaksana peringkat kelab dan negeri berupayaan mentadbir dan menguruskan program latihan dengan berkesan “Good Governance in Sports Body”; dan
  4. Berkolaborasi dengan pihak berkuasa tempatan dan swasta dalam menyedia, menyelaras dan mengurus kemudahan dan prasarana sukan di Wilayah Persekutuan.

Menumpukan kepada Pembangunan Sukan dengan memberi penekanan terhadap empat perkara utama:

a) Atlet

Berkemahiran serta mempunyai kemantapan dan ketahanan dari aspek fizikal.

Pembentukan sikap para atlet berasaskan pembangunan modal insan yang lebih tertumpu kepada persiapan mental, spiritual dan sosial (pembentukan peribadi).

b) Infrastruktur

Menyediakan pusat latihan negeri yang lengkap dengan kemudahan latihan seperti peralatan bagi memastikan pembangunan Program Pembangunan Remaja Kebangsaan dapat dilaksanakan dengan baik demi ke arah Wilayah Persekutuan yang gemilang.

c) Persatuan Sukan

Mengadakan kursus-kursus / seminar-seminar yang berkaitan dengan ilmu kejurulatihan dan sains sukan bagi menambah bilangan jurulatih yang bertauliah serta berkelayakan dalam membantu meningkatkan prestasi para atlet bagi memastikan kecemerlangan sukan di Wilayah Persekutuan dapat dikekalkan.

d) Pengurusan Sukan

Meningkatkan kecekapan pengurusan setiap persatuan-persatuan sukan dengan menganjurkan kursus-kursus serta seminar yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran persatuan.