Majlis Apresiasi Sukan Wilayah Persekutuan
Pusat Sukan Universiti Malaya
11 Disember 2019