Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

cio

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

JAMBAK BIN JAMAL

TIMBALAN PENGARAH
MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
ARAS 2, BLOK 1, MENARA SERI WILAYAH, PRESINT 2,

62100 PUTRAJAYA.
NO EXT : 03 – 8892 6601
NO FAKS : 03 – 8892 6616

EMAIL : jambak@wipers.gov.my