Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)


KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

(KOSONG)
PEGAWAI PENERANGAN (S41)
KOMUNIKASI KORPORAT DAN SISTEM MAKLUMAT

MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
ARAS 2, BLOK 1, MENARA SERI WILAYAH, PRESINT 2,

62100 PUTRAJAYA.
NO EXT : 03 – 8892 6622
NO FAKS : 03 – 8892 6616

EMAIL : –