Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)


KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

MAZHAN BIN MUJAIL
TIMBALAN PENGARAH

MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
ARAS 2, BLOK 1, MENARA SERI WILAYAH, PRESINT 2,

62100 PUTRAJAYA.
NO EXT : 03 – 8892 6601
NO FAKS : 03 – 8892 6616

EMAIL : mazhan@wipers.gov.my