Bahasa Lain

PENAFIAN :

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik yang disediakan oleh Microsoft Translator. Ada kemungkinan proses penterjemahan tersebut berbeza dari maksud sebenar.

Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP) tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi daripada kandungan yang telah dialih bahasa menggunakan perisian pengalihbahasaan secara automatik.

Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.

Sila pilih bahasa pilihan anda:

  1. Bahasa Arab
  2. Bahasa Cina (Ringkas)
  3. Bahasa Hindi
  4. Bahasa Thai
  5. Bahasa Jepun